دانشگاه علوم کاربردی HZ یکی از دانشگاههای معتبر دولتی هلند است که در جنوب غربی آن کشور واقع شده و اهمیت اساسی آن در آموزش و فناوریهای مرتبط با منابع و مدیریت آب در هلند از معروفیت برخوردار است. تعدادی از دوره های آن در مقاطع کارشناسی (۴ ساله) و کارشناسی ارشد (۱.۵ ساله) به زبان انگلیسی ارائه میشود. شهریه دوره های کارشناسی ۷.۸۳۵ یورو در سال و کارشناسی ارشد ۱۲.۰۰۰ یورو برای کل دوره میباشد. برای ورود به دانشگاه داشتن آیلتس آکادمیک ۶ یا تافل ۸۰ ضروری است. در صورتی که نمره زبان شما پایینتر باشد امکان گذراندن دوره آمادگی پیش از دوره اصلی وجود دارد.

دوره های کارشناسی: بازرگانی بین الملل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیمی، مهندسی و مدیریت صنایع، مدیریت منابع آب، مهندسی لجستیک، مدیریت گردشگری (توریسم)، مهندسی عمران

دوره های کارشناسی ارشد: مهندسی رودخانه (دلتا)

موسسه رویش و دانش به عنوان نماینده رسمی دانشگاه HZ در ایران شما را در تمام مراحل پذیرش، اسکان و تحصیل در آن دانشگاه یاری میکند.