شرایط اجازه اقامت برای همسر و فرزندان دانشجو در کشور نروژ

برای دانشجویان متاهل (اعم از مرد یا زن) به همراه بردن همسر و فرزندان به کشور محل تحصیل یکی از دغدغه های مهم محسوب میشود. نروژ به دلیل توسعه اقتصادی و فرصتهای شغلی فراوان از یک سو و رایگان بودن تحصیل از سوی دیگر مقصد وسوسه انگیزی برای افرادی است که منابع مالی کافی برای...

بورس کامل دکتری و پسادکتری

در صورتی که در مقاطع تحصیلی پایین تر وضعیت آموزشی و پژوهشی درخشانی داشته اید، ما شما را در گرفتن بورس کامل دکتری و پسادکتری (بدون شهریه دانشگاه همراه با دریافت حقوق مکفی) از دانشگاه های ممتاز کشورهای هلند و نروژ یاری میکنیم. در صورتی که متاهل و حتی دارای فرزند نیز...

زبان نروژی

زبان نروژی (به زبان نروژی Norsk) یک زبان هندواروپایی از شاخه گروه زبان‌های اسکاندیناویایی خانواده زبان‌های ژرمنی (زبان‌های ژرمنی شمالی) است. نروژی زبان رسمی کشور نروژ است. گفتنی است که وجود دو زبان در نروژ، باعث پیچیدگی مسائل زبانی این کشور شده‌است. این زبان‌ها،...

تحصیل در نروژ

به عنوان یک کشور دانش-محور، نروژ به افراد با مهارت های حرفه ای سطح بالا نیاز زیادی دارد و این یک هدف کلی برای دولت است که بتواند آموزش با کیفیت برای دانشجویان نروژی و بین المللی بدست آورد. سیستم آموزشی نروژ بر این اصل استوار است که همه باید بتوانند فارغ از سوابق...